24/11/2017 - Bệnh Lao đóng góp phần lớn vào tình trạng bệnh tật và tử vong ở Việt Nam, và cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong đối với người nhiễm HIV trên toàn cầu. Dự án USAID SHIFT và dự án giai đoạn trước đó, SMART TA đã phối hợp với dự án USAID TB Challenge, Quỹ Toàn cầu, và các cơ quan y tế trong nước mở rộng và nâng cao hiệu quả của dịch vụ điều trị HIV và điều trị Lao từ năm 2014. Sau khi thử nghiệm thành công mô  hình điêu trị Lao/HIV “hai - trong - một” tại hai cơ sở điều trị, trong giai đoạn 2015 – 2016 các dự án của USAID và các đối tác tiếp tục nhân rộng mô hình này tại hơn 30 tỉnh thành. Mô hình dịch vụ kết hợp này tiếp tục đem lại những kết quả tích cực : đảm bảo chất lượng dịch vụ trong khi giảm bớt nhân viên y tế hỗ trợ cho từng loại dịch vụ, giảm thời gian chờ đợi chuẩn đoán bệnh cho bệnh nhân, và giảm số lần bệnh nhân phải đến phòng khám. Ngày 6/11 Bộ Y tế Việt Nam đã ban hành quyết định chính thức hướng dẫn điều trị kết hợp Lao và HIV tuyến quận/huyện và tuyến xã/phường. Quyết định của Bộ Y tế thể hiện sự hỗ trợ của cấp trung ương đối với mô hình dịch vụ kết hợp này và tăng khả năng mô hình sẽ được nhân rộng ở các địa phương khác. Điều này sẽ giảm chi phí thực hiện chương trình trong khi bảo vệ kết quả điều trị cho bệnh nhân trong bối cảnh tài trợ quốc tế ngày càng giảm. Dự án USAID SHIFT cảm thấy tự hào khi tham gia phổ biến dịch vụ bền vững vì lợi ích của các bệnh nhân Lao và HIV, các cán bộ y tế, và các nhà quản lý chương trình.