15/06/2018 - Hệ thống thông tin y tế và ghi nhận trường hợp nhiễm HIV có ý nghĩa sống còn trong việc đo lường và đánh giá tình hình kiểm soát dịch. Tại Việt Nam, Dựa án USAID SHIFT đã phối hợp với các cơ quan y tế địa phương so sánh hồ sơ trong hệ thống báo cáo HIVInfo và việc đăng ký điều trị HIV tại địa phương nhằm xác định các trường hợp nhiễm HIV mà chưa được điều trị. Mới đây, Dự án đã tạo dấu ấn trong việc mở rộng cách thức này tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Trong tháng 4, Dự án bắt đầu hỗ trợ các cơ quan y tế tại Tây Ninh và Tiền Giang phân tích, sắp xếp và so sánh số liệu ca nhiễm HIV và các ca được điều trị tại cơ sở y tế địa phương. Trong vòng hai tháng, Dự án và các đối tác địa phương đã phân tích dữ liệu của hơn 8.000 bệnh nhân trong hệ thống HIVInfo và xác định hơn 2.900 bệnh nhân hiện chưa điều trị tại địa phương họ đang sinh sống hoặc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Với việc phân tích dữ liệu chủ chốt này được hoàn thành, Dự án USAID SHIFT có thể hỗ trợ các đối tác HIV địa phương kết nối lại các trường hợp nhiễm HIV đã được chẩn đoán nhưng chưa được điều trị. Các nỗ lực này sẽ tăng cường một cách bền vững chất lượng báo cáo ca nhiễm HIV tại hai tỉnh trên. Dự án USAID SHIFT sẽ đồng bộ hóa các thủ tục để nâng cao hệ thống thông tin HIV của địa phương. Nhờ đó, nguồn lực sẽ được tập trung hơn vào việc tiếp cận và cung cấp dịch vụ cho các trường hợp nhiễm HIV nhưng chưa được kết nối điều trị. Dự án USAID SHIFT cũng sẽ hỗ trợ các đơn vị y tế tại tỉnh Đồng Nai nhân rộng các tiếp cận này.