29/06/2018 - Trong bối cảnh các nguồn viện trợ quốc tế cho phòng, chống HIV/AIDS đang bị cắt giảm, chính phủ Việt Nam và Bộ Y tế đã xác định bảo hiểm y tế là nguồn kinh phí chủ yếu để duy trì việc điều trị liên tục cho người nhiễm HIV. Bệnh nhân cần  đóng 750.000 đồng để mua thẻ bảo hiểm y tế có giá trị trong một năm và tham gia đồng chi trả đối với thuốc kháng virus HIV (ARV). Đối với bệnh nhân có thẻ BHYT theo diện hộ gia đình, cần tham gia chi trả 20% của mức 3,5 triệu đồng/năm – chi phí tối thiểu cho phác đồ điều trị thuốc ARV bậc 1. Các chi phí này là gánh nặng tài chính đối với nhiều bệnh nhân HIV có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, sống tại vùng nông thôn và miền núi, chẳng hạn như tại tỉnh biên giới phía bắc Lào Cai.

Năm 2016, chính phủ đã quy định các tỉnh phải có trách nhiệm trong việc hỗ trợ chi trả bảo hiểm y tế và đồng chi trả điều trị ARV, trong đó yêu cầu các tỉnh thành phải xây dựng và phê duyệt kế hoạch tài chính bền vững cho việc phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020.

Góp phần thực hiện nhiệm vụ này, Dự án USAID SHIFT đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Sở Y tế tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch và tờ trình sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc ARV cho người nhiễm HIV. Ngày 21/6/2018, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế và hỗ trợ cùng chi trả chi phí sử dụng thuốc kháng virút HIV đối với người nhiễm HIV điều trị tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019, 2020.

Với nghị quyết này, hơn 1.500 người nhiễm HIV tại Lào Cai sẽ được đảm bảo khả năng chi trả và duy trì điều trị ARV liên tục trong bối cảnh chuyển giao thuốc ARV sang quỹ bảo hiểm y tế thanh toán giống như các tỉnh khác do dự án USAID SHIFT hỗ trợ kỹ thuật (Điện Biên, Nghệ An và Bắc Giang). Dù Lào Cai sẽ không nằm trong danh sách các tỉnh được PEPFAR tài trợ từ đầu tháng 10/2018 nhưng nghị quyết trên sẽ đảm bảo người nhiễm HIV được điều trị và chăm sóc liên tục, góp phần cải thiện sức khỏe của người bệnh và giảm nguy cơ lây nhiễm HIV, cũng như thúc đẩy tính bền vững và tự chủ của các hoạt động phòng chống HIV/AIDS quốc gia.