06/07/2018 - Hiện nay có nhiều các cơ quan và tổ chức đang hỗ trợ thực hiện hoạt động phòng chống và chăm sóc điều trị HIV tại Việt Nam, trong đó có dự án của Quỹ Toàn cầu Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét (GFATM) do Cục phòng chống HIV/AIDS quản lý.

Với các nỗ lực vượt bậc nhằm kiểm soát dịch HIV trong những năm gần đây, đặc biệt tập trung vào các tỉnh ưu tiên, có gánh nặng dịch HIV lớn, bao gồm các địa bàn quận huyện được tiếp nhận cả sự hỗ trợ của dự án GF ATM do Cục phòng, chống HIV/AIDS phụ trách và dự án USAID SHIFT. Nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực và cộng hưởng các nỗ lực từ nhiều dự án để đạt kết quả cao, Dự án USAID SHIFT đã chủ động đề nghị các cuộc họp điều phối với các nhóm kỹ thuật Tư vấn Xét nghiệm HIV, và Chăm sóc & Điều trị của dự án GFATM tại Hà Nội.

Tại các buổi họp, ngày 27/6 và ngày 5/7, các bên đã rà soát lại, xác định các thế mạnh và điểm bổ trợ giữa hai nguồn dự án, từ đó đã đạt được sự đồng thuận về các hoạt động hỗ trợ cụ thể, trọng tâm của từng bên cho đơn vị triển khai. Các cuộc họp quan trọng này là nền tảng để xây dựng kế hoạch hoạt động và kinh phí cho từng bên mà vẫn đảm bảo hài hòa nỗ lực của từng đối tác hỗ trợ nhằm đạt được nỗ lực chung kiểm soát dịch HIV.

Sự phối hợp này sẽ giảm thiểu được sự chồng chéo, giảm chi phí hoạt động, cụ thể hóaviệc tìm kiếm trường hợp HIV ở Hà Nội và tạo đà tăng tác động của chương trình can thiệp. Sự phối hợp liên đối tác, bao gồm cả việc chia sẻ thông tin và chủ động chia sẻ mục tiêu, nhằm hướng tới việc phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV đạt hiệu quả và kết quả cao nhất, đóng góp tích cực vào việc phòng chống HIV bền vững.