13/07/2018 - Ngày 12/7 dự án USAID SHIFT cùng với Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS thành phố Hồ Chí Minh phân tích tiến độ phòng chống dịch HIV của thành phố theo các mục tiêu đã đặt ra vềkiểm soát dịch. Dự án sử dụng các biện pháp và công cụ đã được thử nghiệm và cải tiến tại các tỉnh khác để giúp thành phố tăng cường giám sát và thực hiện phòng chống dịch một cách hiệu quả hơn. Với sự hỗ trợ của dự án USAID SHIFT, Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS thành phố Hồ Chí Minh hiện đang đặt ra các mục tiêu phòng chống dịch HIV cấp quận/huyện và đánh giá kết quả thực hiện theo các mục tiêu này cũng như phân tích kết quả mô hình đa bậc trong công tác phòng chống HIV/AIDS đối với các nhóm nguy cơ cao, từ đó thành phố sẽ tăng cường việc đưa ra các quyết định phòng chống dịch dựa trên số liệu.