20/07/2018 - Kỳ thị và Phân biệt đối xử là những rào cản lớn ngăn cản những người nguy cơ cao tiếp cận các dịch vụ xét nghiệm và điều trị HIV tại Việt Nam. Ngày 3/7, dự án USAID SHIFT phối hợp với Sở Y tế tỉnh Đồng Nai và Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam tổ chức tập huấn cho các cán bộ từ phần lớn các cơ sở y tế tuân thủ hướng dẫn gần đây của Bộ Y tế về giảm thiểu Kỳ thị và Phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV. Giờ đây các học viên đã hiểu rằng thái độ và hành vi của họ ảnh hưởng như thế nào đối với việc người nhiễm HIV sử dụng dịch vụ, duy trì điều trị và kiểm soát dịch. Các học viên cam kết sẽ tôn trọng và cư xử đúng mực với những người nguy cơ cao hoặc người nhiễm HIV tại Đồng Nai.

IMG_8351.jpeg