26/12/2017 - Gần đây Bộ Y tế Việt Nam đã ban hành hai thông tư quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp dịch vụ HIV là Thông tư 28 và 39. Bộ Y tế đã phổ biến các thông tư này đến Sở Y tế và Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS các tỉnh thành, tuy nhiên các kênh truyền thông phổ biến thông tin này tới các cơ sở cung cấp dịch vụ và người nhiễm HIV hoạt động chưa hiệu quả. Trước tình hình tài trợ quốc tế dành cho cung cấp dịch vụ HIV sắp chấm dứt và nhu cầu phổ biến các chính sách mới ban hành của nhà nước tới cấp cơ sở, dự án USAID SHIFT đã tổ chức buổi tập huấn trực tuyến trên Webcast vào ngày 22/12. Buổi tập huấn trực tuyến đã giúp cho các cán bộ chăm sóc và điều trị HIV tự tin trong việc tư vấn và hỗ trợ người nhiễm HIV tham gia Bảo hiểm Y tế (BHYT), đồng thời tuân thủ các chính sách mới cập nhật. Thông qua buổi tập huấn trực tuyến này các học viên có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, nêu lên những khó khăn và trao đổi thực tiễn công việc. Buổi tập huấn trực tuyến cũng đề cập đến điều chỉnh ngân sách, phân loại thuốc ARV là loại thuốc thiết yếu và làm thế nào các cơ sở điều trị HIV cung cấp các dịch vụ vượt quá năng lực kỹ thuật của họ như theo dõi tải lượng CD4. Có khoảng 40 máy tính kết nối với Webcast với 1-3 học viên trên mỗi máy tính. Các cán bộ chăm sóc và điều trị HIV đang được trang bị để phổ biến những chính sách mới cập nhật tới người nhiễm HIV và cộng đồng chăm sóc y tế, giúp cho việc thực thi những thay đổi chính sách tại cơ sở nhanh hơn nhằm giải quyết các rào cản người nhiễm tham gia BHYT và mở rộng tiếp cận dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV bền vững.