22/01/2018 - Ngày thứ 4, 17/1 dự án USAID SHIFT phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS (VAAC) và Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc  tổ chức sự kiện chia sẻ thông tin tại Hà Nội. Sự kiện chia sẻ kết quả đánh giá về giới trong đáp ứng HIV của quốc gia do UN và VAAC cùng thực hiện, và đề xuất hành động để khắc phục những lỗ hổng đã được xác định. Kết quả chỉ ra những hạn chế trong nhận thức và hiểu biết về vai trò của giới trong HIV của những người hoạt động trong lĩnh vực HIV, hạn chế trong việc thu thập và phân tích số liệu về dich vụ HIV theo giới, và hạn chế trong các can thiệp nhằm khắc phục bất bình đẳng về giới trong các dịch vụ và nguy cơ HIV. Nhận được thông tin về sự kiện, Tiến sĩ Françoise Barré-Sinoussi, người đoạt giải Nobel đã đề nghị được tham gia và nhận lời làm diễn giả chính cho diễn đàn. Sự kiện không chỉ chia sẻ kết quả đánh giá, mà còn tạo ra một cuộc tranh luận quan trọng về vai trò của những người hoạt động trong lĩnh vực HIV trong việc khắc phục những quy định bất lợi về giới và vượt qua những rào cản liên quan đến giới trong lĩnh vực HIV ở Việt Nam. Dự án USAID SHIFT được mời tham gia sự kiện với vai trò là cơ quan đồng tổ chức nhờ có cam kết bình đẳng giới và tăng cường sức mạnh phụ nữ của USAID và nhiệm vụ của dự án SHIFT trong việc tăng cường năng lực cho các cơ quan cấp trung ương và cấp tỉnh để khống chế dịch HIV. Những người tham gia sự kiện giờ đây đã có thêm thông tin và động lực để tham gia khắc phục những tồn tại về giới trong đáp ứng HIV của quốc gia.