29/01/2018 - Vào lúc 4:50 chiều ngày thứ 6, 19/1 dự án USAID SHIFT nhận được yêu cầu khẩn từ Cục Phòng chống HIV/AIDS (VAAC). VAAC cần biết có bao nhiêu bệnh nhân HIV tại Việt Nam hiện đang di cư trong nước, ví dụ họ đang điều trị ART tại một nơi khác mà không phải tại địa phương của họ. Và VAAC cần có thông tin này vào lúc 8:00 sáng ngày thứ 2 của tuần ngay sau đó, 22/1 để phục vụ cho qui trình lập kế hoạch năm và xin ngân sách. Tuy nhiên, hệ thống thông tin HIV chính thức hiện nay của quốc gia không thể có được số liệu này kịp thời. Thay vào đó họ quyết định dùng hệ thống “Kế hoạch tư vấn và hỗ trợ người bệnh duy trì điều trị” (ITCP) do VAAC và dự án USAID SHIFT cùng quản lý – một hệ thống số liệu và can thiệp toàn diện nhằm theo dõi và hỗ trợ bệnh nhân HIV do họ chuyển từ điều trị ART do nước ngoài tài trợ sang dịch vụ điều trị do địa phương chi trả.  Dự án USADI SHIFT đã đáp ứng yêu cầu của VAAC kịp thời, và ngay lập tức tiếp tục hỗ trợ các địa phương sử dụng một cách độc lập hơn hệ thống ITCP để phân tích và ứng dụng số liệu trong việc lập kế hoạch và dự trù ngân sách cho chương trình. Sự việc này cho thấy hai thành tựu quan trọng : 1) Cơ quan quản lý chương trình HIV cấp quốc gia tin tưởng và nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời từ dự án USAID SHIFT, và 2) những công cụ mà dự án USAID SHIFT và các đối tác địa phương xây dựng đang thúc đẩy và đảm bảo đáp ứng HIV dựa trên số liệu.