11/02/2018 - Dự án USAID SHIFT đang tích cực hỗ trợ bệnh nhân HIV tham gia đăng ký điều trị và duy trì việc sử dụng liệu pháp kháng virus HIV (ART). Đây chính là vấn đề then chốt để kiểm soát dịch bệnh HIV bởi lẽ liệu pháp ART đã chứng minh những lợi ích to lớn trong việc cải thiện sức khoẻ người bệnh cũng như ngăn ngừa sự lây nhiễm HIV. Trong quý 1 của năm tài chính 2018 (tháng 10-12/2017), dự án đã hỗ trợ 735 bệnh nhân HIV đăng kí mới sử dụng liệu pháp ART tại 55 điểm, đạt 109% mục tiêu quý đã đề ra. Kết quả tích cực này có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn chuyển giao hiện tại - thời kỳ mà Việt Nam đang chuẩn bị để các cơ quan ban ngành liên quan ở các cấp tự chủ quản lý và tài chính trong điều tri ART từ cuối năm 2018. Dự án USAID SHIFT phối hợp với Trung tâm phòng chống AIDS và Sở Y tế các tỉnhđã và đang làm việc hết mình để đẩy nhanh qui trình đăng kí điều trị ART, hướng tới kiểm soát dịch HIV. Các hoạt động phối hợp gồm củng cố sự liên kết từ khâu chẩn đoán tới việc điều trị HIV, đẩy nhanh việc cung cấp điều trị ART ban đầu cho bệnh nhân mới chẩn đoán nhiễm HIV, tăng cường tư vấn để tuân thủ điều trị theo ART và tinh giản hệ thống theo dõi và báo cáo bệnh nhân. Những kết quả gần đây cho thấy việc thực hiện tổng lực các chiến lược này đang phát huy hiệu quả và dần tạo ra những tiến bộ đáng kể trong việc chấm dứt dịch HIV ở Việt Nam.