02/03/2018 - Liệu pháp điều trị kháng virus (ART) là chìa khóa kéo dài cuộc sống của bệnh nhân nhiễm HIV, giúp họ cải thiện sức khỏe cũng như ngăn chặn việc lây truyền. Tuy nhiên, để đạt được những lợi ích đó, bệnh nhân phải được điều trị liên tục - đây là một thách thức lớn ở Việt Nam và trên toàn cầu. Ngoài ra, khi ngưng điều trị ART, bệnh nhân có nguy cơ kháng các thuốc điều trị bước một (first line) và đòi hỏi phải được can thiệp điều trị y tế chuyên sâu hơn. Nhằm giảm thiểu rủi ro và tận dụng được lợi ích của ART, Dự án USAID SHIFT đã phát triển chiến lươc Duy trì điều trị ART Tăng cường. Được tiến hành ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp địa phương, chiến lược giúp chuẩn hóa việc theo dõi số lượng bệnh nhận bỏ điều trị ART, phân tích một cách hệ thống và giải quyết nguyên nhân gốc rễ của việc bỏ trị và thực hiện các cách thức duy trì việc điều trị, chẳng hạn như nhắc nhở lịch hẹn qua tin nhắn điện thoại. USAID SHIFT đã phân tích các kết quả tại các cơ sở điều trị của bốn tỉnh trong 12 tháng đầu tiên thực hiện và nhận thấy tỉ lệ bệnh nhân bỏ điều trị ART giảm 60%. Những kết quả đầy hứa hẹn này cho thấy chiến lươc Duy trì điều trị ART Tăng cường hoạt động hiệu quả và có thể trở thành một công cụ tốt trong phòng chống HIV ở Việt Nam. USAID SHIFT sẽ tiếp tục việc hỗ trợ các đối tác ở các cấp thực hiện chiến lược này, giúp họ nhận thức đầy đủ các lợi ích của ART đối với cuộc sống của bệnh nhân HIV và những người có nguy cơ bị lây nhiễm nói riêng cũng như đối với các cơ sở y tế và cộng đồng nơi họ sinh sống nói chung.