16/03/2018 - Các số liệu gần đây đã khẳng định nam giới có quan hệ tình dục đồng giới (MSM) có nguy cơ lây nhiễm HIV cao ở Việt Nam, đặc biệt ở khu vực thành thị. Hiện tại, chương trình PEPFAR đang đẩy mạnh các hoạt động nhằm kiểm soát dịch HIV và thực hiện việc phòng chống HIV một cách bền vững ở Việt Nam. Điều này đòi hỏi các đơn vị thực hiện chương trình PEPFAR và các cơ quan quản lý HIV địa phương phải nhanh chóng đẩy mạnh các nỗ lực tìm kiếm và liên kết những người nhiễm HIV với việc điều trị. Để thực hiện được công việc này, dự án USAID SHIFT lại một lần nữa phát triển các chiến lược tìm kiếm các trường hợp nhiễm HIV nhằm tiếp cận, xét nghiệm và kết nối các đối tượng MSM với liệu pháp kháng virus.

Chương trình đang làm việc chặt chẽ với các cơ quan quản lý AIDS của các tỉnh cũng như các mạng lưới MSM để tiếp cận các mạng lưới MSM mới thành lập và mạng lưới MSM kín thông qua truyền thông xã hội, giúp các đối tượng MSM tự đánh giá rủi ro đối với HIV và đảm bảo họ có thể tiếp cận các phương pháp xét nghiệm HIV theo lựa chọn của bản thân. Các phương pháp này bao gồm dịch vụ tại các cơ sở truyền thống, tiếp cận di động bởi nhóm hỗ trợ cộng đồng được đào tạo, xét nghiệm tại các sự kiện xã hội thân thiện với nhóm MSM, cũng như tự kiểm tra tại nhà.

Qua những nỗ lực này, dự án USAID SHIFT đang thể hiện khả năng thích ứng và triển khai các sáng kiến ì lợi ích chung của các đối tác về HIV ở Việt Nam, từ đối tác chính phủ đến nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Chương trình có thể thực hiện thành công như vậy là nhờ vào nỗ lực của USAID trong việc xây dựng và duy trì sự tin tưởng với các cơ quan có thẩm quyền và thành viên cộng đồng trong nhiều năm.