30/03/2018 - Tải lượng virus HIV là chỉ số quan trọng đối với việc quản lý bệnh nhân và kiểm soát dịch HIV. Việc đo lường các chất liệu di truyền virus HIV (chất liệu này được gọi là HIV ARN) trong máu của bệnh nhân có thể chỉ ra rằng có chế độ điều trị hiện tại có hiệu quả hay không. Tải lượng virus càng ít, khả năng lây truyền HIV càng giảm. Ngày 27/3/2018, dự án USAID SHIFT cùng với Cục phòng chống HIV/AIDS Việt Nam, Vụ Bảo hiểm Y tế thuộc Bộ Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đào tạo hơn 40 cán bộ/nhân viên y tế về định hướng triển khai xét nghiệm tải lượng virus HIV do Quy bảo hiểm y tế chi trả. Buổi tập huấn chú trọng tới tầm quan trọng của việc quản lý tải lượng virus của bệnh nhân HIV nhằm đạt dưới ngưỡng ức chế, cũng như đề cập tới các chính sách và cơ chế liên quan đến thanh toán bảo hiểm y tế cho việc xét nghiệm tải lượng virus. Trong khi chú trọng tới việc kiểm soát thành công dịch HIV, Việt Nam cần phải đảm bảo tính bền vững của các dịch vụ HIV về lâu dài. Bằng cách thúc đẩy việc triển khai xét nghiệm tải lượng virus HIV do Quy bảo hiểm y tế chi trả, Dự án USAID SHIFT đang hỗ trợ đối tác trung ương và địa phương tại Việt Nam thực hiện các công việc để đạt được mục tiêu kép nói trên.