20/04/2018 - Các cơ quan và tổ chức phòng chống HIV tại Việt Nam đang thực hiện nhiều cách thức để tìm kiếm hiệu quả các ca nhiễm mới và nhanh chóng kết nối bệnh nhân tới các cơ sở điều trị. Các cách thức này bao gồm cả việc tăng cường chuẩn đoán HIV ngoài phạm vi của các cơ sở tư vấn và xét nghiệm HIV tự nguyện. Dự án USAID SHIFT đã và đang hỗ trợ các cơ sở y tế lớn tại Việt Nam thực hiện Chương trình tư vấn xét nghiệm HIV tại bệnh viện và do cán bộ y tế đề xuất (Chương trình PITC). Tới nay, dự án USAID SHIFT đã đào tạo năng lực cho hơn 30 cán bộ y tế của 17 quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh để xác định các trường hợp có nguy cơ cao khi các cá nhân này tới khám tại bệnh viện vì nhiều lý do khác nhau và đảm bảo rằng họ được nhận các dịch vụ chất lượng cao từ xét nghiệm, tư vấn và xác nhận chuẩn đoán cũng như kết nối với liệu pháp điều trị kháng virus (ART). Hơn 90% trong tổng số 3.454 ca được phát hiện nhiễm HIV tại các cơ sở này năm ngoái đã bắt đầu điều trị ART. Vào tháng 4/2018, Trung tâm Phòng chống AIDS thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Dự án USAID SHIFT tiếp tục và đẩy mạnh việc hỗ trợ chương trình PITC tại tất cả các bệnh viện khác trên thành phố.

Dự án USAID SHIFT đang hỗ trợ các cơ sở y tế chuẩn đoán bệnh nhân HIV trong số các trường hợp mà thậm chí họ không nhận ra nguy cơ lây nhiễm cao, cũng như đảm bảo các ca dương tính được tham gia điều trị ART. Sự hỗ trợ này là cần thiết để ngăn chặn sự lây nhiễm HIV. Việc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Dự án USAID SHIFT tiếp tục và đẩy mạnh hỗ trợ chương trình PITC cũng thể hiện sự hiệu quả của Dự án trong việc xây dựng năng lực phòng chống HIV.