04/05/2018 - Tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế là tiêu chuẩn vàng để đo lường tính hiệu quả của điều trị HIV. Một khi bệnh nhân HIV đạt được tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế, họ sẽ có cơ hội giảm sự lây truyền HIV và cải thiện sức khỏe. Từ tháng 1 đến tháng 3/2018, Dự án USAID SHIFT đã hỗ trợ 3.558 bệnh nhân HIV xét nghiệm tải lượng virus. Trong đó, 95,8% (3.410 trong số 3.558 người) đã đạt mức ức chế (<1.000 bản sao virus RNA/ml). Hơn 27% các cơ sở cung cấp xét nghiệm tải lượng virus trong quý 1//2018 – nơi được dự án tài trợ - cho biết tất cả các bệnh nhân HIV mà các cơ sở này xét nghiệm đều có tải lượng virus dưới mức ức chế. 

Các cơ quan và tổ chức phòng chống HIV của Việt Nam và quốc tế đã cam kết rằng tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế sẽ đạt được ở một số lượng lớn các bệnh nhân HIV. Đó cũng là một phần trong chiến lược toàn cầu và quốc gia nhằm kiểm soát dịch HIV. Với sự hỗ trợ của Dự án USAID SHIFT, các cơ sở ART của Việt Nam tại 11 tỉnh thành đã thu được những thành công đáng kể trong chất lượng điều trị cũng như đạt những bước tiến khả quan hướng đến chấm dứt nạn HIV. Dự án USAID SHIFT sẽ tiếp tục xây dựng năng lực và hỗ trợ quá trình chuyển giao để hệ thống y tế của chính phủ Viêt Nam có thể mở rộng và tiếp tục các kết quả trên một cách bền vững.