22/12/2017 - Tiêm chích ma tuý là nguyên nhân chính dẫn đến việc lây truyền HIV tại Việt Nam. Do Việt Nam dần nâng cao tính tự chủ trong việc phòng chống HIV nên PEPFAR và dự án USAID SHIFT đang hỗ trợ các đối tác duy trì các can thiệp phòng chống HIV hiệu quả, chẳng hạn như quy trình điều trị methadone (MMT). Đầu tháng 12, Chính phủ Việt Nam chính thức ra mắt phần mềm quản lý thông tin MMT (MIS) để đồng bộ hóa hoạt động tại các phòng khám và giám sát dịch vụ MMT trên toàn quốc. Dự án USAID SHIFT đã phát triển các tài liệu truyền thông để đảm bảo phần mềm MIS được sử dụng tối ưu tại các phòng khám MMT nhằm cải thiện dịch vụ và nâng cao kết quả phòng chống HIV. Bằng cách đẩy mạnh truyền thông cho phần mềm MIS, Dự án USAID SHIFT đang hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên về hỗ trợ kỹ thuật cho năm tài chính 2018. Dự án hiện đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các đối tác tại Việt Nam để đảm bảo chất lượng và tính bền vững của các dịch vụ liên quan đến HIV.