18/01/2017 - Tiếp nối giai đoạn kết thúc của dự án USAID SMART TA, dự án USAID SHIFT tiếp tục nỗ lực một năm nhằm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho 19 phòng thí nghiệm ở ba tỉnh ưu tiên của chương trình PEPFAR (bao gồm sáu phòng thí nghiệm ở tỉnh Điện Biên, sáu phòng thí nghiệm tại tỉnh Nghệ An, và bảy phòng thí nghiệm  tại Hồ Chí Minh) để họ có thể đạt được chứng nhận thực hiện xét nghiệm khẳng định HIV. Phối hợp với Trung tâm phòng chống AIDS của các tỉnh (PAC), dự án SHIFT đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ hàng quý và hàng tháng để giúp các phòng thí nghiệm phát triển một hệ thống lưu trữ tài liệu, xem xét nhật ký và hồ sơ, thiết kế các quy trình làm việc, quy trình kiểm tra và đánh giá năng lực cán bộ. Các phòng thí nghiệm cũng được hướng dẫn về việc làm thế nào hoàn thành hồ sơ yêu cầu để chuẩn bị nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cho Cục Phòng, Chống HIV/AIDS Việt Nam (VAAC). Hai phòng thí nghiệm đầu tiên, tại Mường Nhé và Mường Lay tỉnh Điện Biên, đã vượt qua việc đánh giá chứng nhận được tiến hành vào cuối tháng Mười Hai do Bộ Y tế, Cục phòng chống AIDS và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện. Hai phòng thí nghiệm này dự kiến ẽ nhận được giấy chứng nhận trong tháng Giêng. Việc đưa phòng xét nghiệm khẳng định đến tuyến huyện giúp rút ngắn thời gian nhận được các kết quả xét nghiệm HIV, làm giảm nguy cơ mất mẫu trong quá trình vận chuyển, thuận lợi cho quá trình chuyển gửi từ xét nghiêm sang điều trị và giảm mất dấu. Thu hẹp khoảng cách trong hợp phần này của quá trình liên tục từ dự phòng đến chăm sóc điều trị  là một bước tiến quan trọng để đạt được mục tiêu 90-90-90. Sắp tới, Bộ Y tế có kế hoạch tiến hành đánh giá chứng nhận cho bốn phòng thí nghiệm còn lại ở Điện Biên, bốn phòng thí nghiệm tại Nghệ An và tất cả bảy phòng thí nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh ngay sau Tết Nguyên đán (vào tháng 2) nhằm mở rộng lợi ích của phòng xét nghiệm khẳng định tuyến huyện tại các tỉnh ưu tiên và thực hiện các bước tiến đáng kể hướng tới chương trình quốc gia phòng chống HIV bền vững.