10/02/2017 - Ngày 17-18 tháng 1, dự án USAID SHIFT đã tổ chức đào tạo cho 31 bác sĩ và nhân viên tư vấn đại diện cho 13 cơ sở điều trị HIV tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và An Giang về kỹ năng tư vấn cho bệnh nhân HIV tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Khóa đào tạo được thiết kế nhằm cập nhật cho những người tham gia về các chính sách liên quan đến chi trả bảo hiểm y tế cho các dịch vụ HIV, và trang bị cho họ những thông tin, thông điệp chính, và kỹ năng tư vấn để quảng bá Bảo hiểm y tế và hỗ trợ bệnh nhân HIV tham gia vào BHYT. Những người tham gia đều nhận thấy sự phù hợp của khóa đào tạo này, liên quan tới các chính sách của chính phủ gần đây kêu gọi 100% những người sống chung với HIV tham gia vào BHYT. Dự án USAID SHIFT sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các trung tâm phòng chống AIDS tỉnh và các cơ sở điều trị HIV để giúp đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chương trình tư vấn và quảng bá về BHYT tại cấp cơ sở.

10Feb17photo1.jpg