Các cán bộ y tế từ 3 huyện thuộc tỉnh Điện Biên nhận giải thưởng từ dự án USAID SHIFT cho thành tích xuất sắc trong chiến dịch Tết tìm kiếm ca nhiễm HIV

Các cán bộ y tế từ 3 huyện thuộc tỉnh Điện Biên nhận giải thưởng từ dự án USAID SHIFT cho thành tích xuất sắc trong chiến dịch Tết tìm kiếm ca nhiễm HIV

10/03/2017- Trong tháng 2, dự án USAID SHIFT hỗ trợ tổ chức các cuộc họp hàng quý tại Nghệ An và Điện Biên để rà soát tiến độ đạt mục tiêu 90-90-90, trong đó 90% số người biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị thuốc ARV liên tục và 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp và ổn định. Trong quý vừa qua, cán bộ của Sở Y tế (DOH) và Trung tâm Phòng chống AIDS tỉnh (PAC) ở hai tỉnh ưu tiên có thêm trách nhiệm đáng kể trong việc thu thập và phân tích các kết quả mục tiêu 90-90-90 theo huyện và chuẩn bị các bài thuyết trình chính cho các cuộc họp này. Các bài trình bày cho thấy Nghệ An tiếp tục đạt được 76% và 70% tương ứng của hai mục tiêu 90 đầu tiên, tăng từ 73% và 63% trong quý trước. Điện Biên cho thấy có những tiến bộ trong việc đạt được mục tiêu 90 đầu tiên, tăng từ 46% lên 50%. Tuy nhiên mục tiêu 90 thứ 2 không có nhiều tiến triển, vẫn duy trì ở mức 47%. Kết quả này phản ánh sự suy giảm số lượng người nhiễm HIV mới đăng ký vào điều trị ARV và sự gia tăng số lượng mất dấu tại một số cơ sở điều trị ở Điện Biên, điều này diễn ra đồng thời với việc mở rộng thanh toán bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV. Đây cũng là quý đầu tiên có dữ liệu giám sát tải lượng virut cho cả hai tỉnh, cho thấy Nghệ An và Điện Biên đã đạt được tương ứng 73% và 50% của mục tiêu 90 thứ ba. Tỉnh Nghệ An cũng cho thấy những tiến bộ đáng kể trong triển khai BHYT cho người nhiễm, bao gồm việc thực hiện Quyết định số 26 để chi trả cho chi phí BHYT và chi phí đồng chi trả cho thuốc ARV. Dự án USAID SHIFT và tất cả các đối tác thực hiện khác đã có cuộc thảo luận hiệu quả với các Sở Y tế và Trung tâm phòng chống AIDS tỉnh để thống nhất các hành động thiết yếu nhằm thu hẹp khoảng cách với các mục tiêu 90-90-90 trong khi vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi sử dụng BHYT.

Comment