17/03/2007 - Dự án USAID SHIFT đang tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho các Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh, trung tâm y tế huyện và các trạm y tế xã để đảm bảo bao phủ điều trị ARV tại tuyến xã phường, cải thiện việc tiếp cận và mức độ thuận tiện cho bệnh nhân HIV và đồng thời giảm tình trạng mất dấu. Sáng kiến ày của dự án đồng nhất với các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, UNAIDS và PEPFAR về việc chuyển bệnh nhân đã ổn định về điều trị tại cộng đồng (“hỗ trợ theo nhu cầu”) để nâng cao hiệu quả dịch vụ và duy trì điều trị ART. Dự án USAID SHIFT đã triển khai lớp tậu huấn về quản lý bệnh nhân ARV ở tuyên xã phường tại hai huyện Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp, Nghê An từ ngày 16 đến 17 tháng 3. Chương trình tập huấn một ngày rưỡi với sự tham gia của 40 học viên bao gồm chuyên trách AIDS, bác sỹ, điều dưỡng, dược sỹ đến từ hai trung tâm y tế huyện và 16 trạm y tế xã (mỗi huyện có 8 trạm y tế xã tham gia). Tính đến tháng 2 năm 2017, có 1,921 bệnh nhân HIV đã được điều trị ARV tại trạm y tế xã, phường tại thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Điện Biên.

Comment