14/04/2017 - Căn cứ quyết định của Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam (VAAC), Chương trình Phòng chống Lao Quốc gia (NTP) và Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét (GFATM) về việc thực hiện mô hình lồng ghép dịch vụ Lao/HIV tại 12 tỉnh trọng điểm, VAAC và NTP đã yêu cầu dự án USAID SHIFT cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tập trung cho hai trong số các tỉnh này là Nghệ An và Điện Biên. Dự án USAID SHIFT, VAAC, NTP, Dự án USAID Challenge TB và các đối tác của tỉnh đã tổ chức tập huấn về lồng ghép lao/HIV vào tháng 9 và tháng 10 năm 2016. Tiếp theo là hoạt động hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) cho tuyến tỉnh để giúp mỗi tỉnh xây dựng quy trình vận hành chuẩn (SOP) dựa trên hướng dẫn của Bộ Y tế, các quy trình này đã được Sở Y tế phê duyệt và ban hành. Để hỗ trợ triển khai các quy trình vận hành chuẩn này, dự án USAID SHIFT, cùng với lãnh đạo tỉnh, đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ tại Nghệ An từ ngày 28 tháng 2 đến 3 tháng 3 và tại Điện Biên từ ngày 28 đến 31 tháng 3. Nhóm đã hỗ trợ kỹ thuật về vấn đề nhân sự, cơ sở hạ tầng, kiểm soát nhiễm khuẩn, cung ứng và quy trình đón tiếp bệnh nhân để thiết lập việc quản lý và lồng ghép các dịch vụ lao/HIV. Nhóm cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật về chẩn đoán và điều trị lao/HIV, bao gồm phát hiện tích cực bệnh lao, điều trị dự phòng lao bằng isoniazid (IPT), tư vấn và xét nghiệm HIV cho bệnh nhân lao, điều trị lao và điều trị ARV cho bệnh nhân đồng mắc lao/ HIV, bệnh nhân lao và bệnh nhân HIV. Chuyến đi hỗ trợ kỹ thuật chung là kết quả của nỗ lực phối hợp từ cấp trung ương (VAAC và NTP), cấp tỉnh (Trung tâm phòng chống AIDS tỉnh, bệnh viện lao tỉnh) và cấp độ dự án (USAID SHIFT và Challenge TB) và các nỗ lực này sẽ được tiếp nối bởi các Trung tâm phòng chống HIV tỉnh, các bệnh viện lao tuyến tỉnh để tiếp tục giải quyết các vấn đề phát sinh khi các cơ sở lồng ghép Lao/ HIV đi vào hoạt động vào tháng 4 năm 2017. Trên cơ sở khung HTKT chung và các bài học kinh nghiệm, Trung tâm phòng chống AIDS tỉnh và các bệnh viện lao tuyến tỉnh sẽ phát triển kế hoạch HTKT nhằm tiếp tục cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở còn lại.