31/03/2017 - Các hoạt động phòng chống HIV của Việt Nam đang trải qua một quá trình chuyển giao cần thiết nhưng chứa sự không ổn định khi chuyển từ nguồn tài trợ nước ngoài sang nguồn tài chính trong nước. Mặc dù đất nước đã có sự tăng trưởng kinh tế tích cực , việc chuyển giao này đặt ra những thách thức đáng kể cho các cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực phòng chống AIDS tại cấp quốc gia và địa phương, bệnh nhân, cơ sở điều trị và các cán bộ y tế. Dự án USAID SHIFT đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật (TA) cho Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam (VAAC) và các Trung tâm Phòng chống AIDS tỉnh để tối đa hóa hiệu quả điều trị HIV và duy trì các bệnh nhân điều trị ARV trong khi đồng thời nhanh chóng mở rộng việc thanh toán Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho các dịch vụ khám chữa bệnh liên quan đến HIV. Vào ngày 28 tháng 3, các trưởng nhóm kỹ thuật của dự án USAID SHIFT đã thuyết phục được sự ủng hộ của VAAC tham gia vào Chiến lược giảm nhẹ nguy cơ trong duy trì điều tri ARV và mở rộng BHYT bao gồm sự hỗ trợ kỹ thuật rộng khắp và toàn diện ở các cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp địa phương. Trong hai tuần lễ vừa qua, dự án đã thực hiện (1) làm sạch và phân tích cơ sở dữ liệu điều trị HIV của cả nước và xác định danh sách các tỉnh có tỷ lệ mất dấu và tử vong cao nhất trong điều trị ARV; (2) hỗ trợ VAAC đưa việc cấp phát thuốc ARV nhiều tháng và Xét nghiệm – Khởi liều vào chính sách quốc gia (Thông tư 32); (3) đào tạo tập huấn cho 107 cơ sở y tế và cán bộ y tế từ 10 cơ sở điều trị HIV và 53 xã để triển khai kế hoạch Tư vấn và hỗ trợ người bệnh duy trì điều trị ARV và thanh toán BHYT trên toàn tỉnh Điện Biên; (4) hỗ trợ tỉnh Nghệ An phân cấp điều trị ARV qua các khóa đào tạo cho 72 bác sỹ, y tá, dược sĩ, cán bộ y tế huyện và xã tại các cơ sở điều trị tại cộng đồng; (5) hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh tăng cường duy trì điều trị ARV thông qua một hội thảo cho 44 nhân viên y tế; (6) giúp các đối tác địa phương theo dõi và kết nối bệnh nhân đi làm ăn xa đã liên hệ được trong dịp Tết để đảm bảo họ đăng ký và duy trì điều trị ARV; và (7) nhận được yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ Cần Thơ cho duy trì điều trị và thực hiện thanh toán BHYT. Những hoạt động phối hợp này cho thấy những bước tiến quan trọng trong nỗ lực của dự án USAID SHIFT nhằm hỗ trợ chính phủ Việt Nam duy trì bền vững các hoạt động phòng chống HIV/ AIDS quốc gia trong giai đoạn chuyển tiếp này.