19/05/2017 - Ngày 11 tháng 5, dự án USAID SHIFT và Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Tuần Giáo tại tỉnh Điện Biên đã vinh dự tiếp đón ông Michael Greene, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam. Trong chuyến thăm, các cán bộ của dự án và cơ sở đã giới thiệu hệ thống thông tin và dịch vụ HIV hiện đang được áp dụng giúp cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại địa phương được duy tri bền vững. Địa bàn huyện Tuần Giáo có hơn 1.000 người sống chung với HIV và khoảng 1.700 người thuộc nhóm đích có nguy cơ lây nhiễm cao, trong đó có 900 người tiêm chích ma tuý. Ông Greene đã có cơ hội tham quan rất nhiều dịch vụ HIV mà USAID và PEPFAR đã hỗ trợ trong những năm gần đây, bao gồm cả liệu pháp điều trị duy trì bằng methadone giúp giảm sự lệ thuộc vào ma tuý và nguy cơ lây truyền HIV, dịch vụ tư vấn và xét nghiệm HIV, dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV toàn diện. Trong bối cảnh Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển tiếp từ nguồn vốn tài trợ sang nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, ông Greene đã chứng kiến những thành tựu đáng kể bước đầu của cơ sở trong việc kiện toàn dịch vụ và tích hợp hệ thống thông tin y tế (eHIS-HIV) để đạt được hiệu quả tối đa. Với sự hỗ trợ và chuyên môn của dự án USAID SHIFT, TTYT huyện Tuấn Giao hiện là một trong 9 cơ sở điều trị HIV ở Điện Biên có thể cung cấp dịch vụ HIV có thanh toán Bảo hiểm Y tế và hệ thống thông tin eHIS-HIV giúp báo cáo và quản lý bệnh nhân hợp lý. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2017, TTYT huyện Tuần Giáo đã thực hiện thanh toán BHYT được 143.379.965 đồng chi trả cho các dịch vụ điều trị HIV cho 322 khách hàng.

"Cháu đã điều trị HIV được 9 năm và trong thời gian điều trị cháu đã có con thứ 2. Con cháu rất khỏe mạnh. Cháu rất biết ơn các bác sỹ, dự án và nhà tài trợ."  - Bệnh nhân ARV

"Cháu đã điều trị HIV được 9 năm và trong thời gian điều trị cháu đã có con thứ 2. Con cháu rất khỏe mạnh. Cháu rất biết ơn các bác sỹ, dự án và nhà tài trợ." - Bệnh nhân ARV

"Từ khi điều trị MMT, em xin được việc làm đồng đẳng viên, em có phụ cấp. Em còn làm thêm chăn nuôi nữa nên kinh tế cũng ổn. Vợ em vui hơn, không phải mắng em như trước nữa."  - Bệnh nhân nam điều trị MMT.

"Từ khi điều trị MMT, em xin được việc làm đồng đẳng viên, em có phụ cấp. Em còn làm thêm chăn nuôi nữa nên kinh tế cũng ổn. Vợ em vui hơn, không phải mắng em như trước nữa." - Bệnh nhân nam điều trị MMT.