28/04/2017 - Tuần trước, Dự án USAID SHIFT cùng với Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Sức khỏe Nam giới và Cộng đồng (CARMAH), Câu lạc bộ Bầu trời Xanh, Mạng lưới người sống chung với HIV/AIDS Việt Nam (VNP+) và Trung tâm Phòng chống AIDS Thành phố Hồ Chí Minh (HCMC PAC) giới thiệu nỗ lực tiếp cận và tiếp nhận người nhiễm HIV đầu tiên nhằm phục vụ riêng cho nhóm phụ nữ chuyển giới (TGW). Mô hình thí điểm này được tiến hành bắt nguồn từ nghiên cứu hình thành của CARMAH cho thấy tỷ lệ hiện nhiễm HIV cao (18%) và tình trạng kiến hức về HIV còn hạn chế trong số 205 TGW được khảo sát (36 người tham gia đã được chẩn đoán HIV dương tính trong quá trình nghiên cứu). Nhằm bắt đầu phục vụ cho nhóm người dễ bị tổn thương này, dự án USAID SHIFT và các đối tác đã cung cấp đào tạo cho 22 cán bộ hỗ trợ cộng đồng - bao gồm cả trưởng nhóm của các cộng đồng TGW - để tiếp cận và giúp đỡ kết nối TGW tại TP.HCM tới dịch vụ xét nghiệm và điều trị HIV (ART). Hội thảo đã tìm hiểu các định nghĩa về khuynh hướng tình dục và nhận dạng giới tính, các trải nghiệm và nguy cơ cao của TGW, các dịch vụ sẵn có về HIV cho TGW ở TP Hồ Chí Minh, tầm quan trọng của điều trị ART sớm và các kỹ thuật kết nối, liên lạc và hỗ trợ TGW một cách hiệu quả để sử dụng các dịch vụ HIV. Dự án cũng giải quyết vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xử của nhân viên y tế đối với TGW thông qua đào tạo nâng cao nhận thức và cảm thông. Những nỗ lực này rất cần thiết để ngăn ngừa tỷ lệ nhiễm HIV cao trong nhóm TGW ở Việt Nam.