05/05/2017 - Hệ thống bệnh viện luôn là tuyến đầu cung cấp chẩn đoán HIV đối với người nhiễm HIV. Tuy nhiên, Việt Nam thiếu các thực hành tiêu chuẩn để đảm bảo rằng những người được chẩn đoán tại bệnh viện được tư vấn đầy đủ sau khi xét nghiệm và được đăng ký vào chăm sóc và điều trị (C&T). Khi so sánh các cơ sở dữ liệu về số ca HIV được báo cáo và số ca đưa vào điều trị, dự án USAID SHIFT và dự án tiền nhiệm trước đó là SMART TA phát hiện ra rất nhiều người nhiễm HIV được chẩn đoán khi đến làm phẫu thuật hoặc các thủ thuật khác, nhưng họ chưa bao giờ được điều trị HIV. Để giải quyết sự cách biệt này, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 4, dự án USAID SHIFT và Trung tâm Phòng chống AIDS thành phố Hồ Chí Minh (HCMC PAC) đã tiến hành đánh giá thực địa về công tác tư vấn xét nghiệm HIV và hệ thống chuyển gửi tại bốn bệnh viện lớn: Viện Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Nguyễn Trãi, Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện nhãn khoa TP.HCM. Dự án đã xây dựng các công cụ để đánh giá thực tiễn, hồ sơ và cơ chế báo cáo của bệnh viện trong bối cảnh yêu cầu về chế độ báo cáo công tác phòng chống HIV/AIDS được cập nhật (Thông tư 03). Dự án USAID SHIFT và HCMC PAC đang thực hiện một kế hoạch hỗ trợ toàn diện nhằm trang bị và khuyến khích nhân viên bệnh viện cung cấp tư vấn sau xét nghiệm và kết nối với chăm sóc và điều trị một cách hiệu quả. Kế hoạch này sẽ chuẩn hóa việc lưu trữ và báo cáo tư vấn xét nghiệm HIV tại bệnh viện, cải tiến việc kết nối và theo dõi, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của Thông tư 03.