16/06/2017 - Cuối tháng 4, dự án USAID SHIFT và các đối tác địa phương VNP +, Trung tâm phòng chống AIDS thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Bầu trời xanh, và Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Sức khỏe Nam giới và Cộng đồng (CARMAH) đưa ra mô hình can thiệp HIV đầu tiên tập trung vào nhóm phụ nữ chuyển giới (TGW) có nguy cơ tại Việt Nam. Trong 35 ngày đầu tiên, mô hình thí điểm đã tiếp cận và tư vấn cho 185 TGW và cung cấp xét nghiệm HIV cho 154 người. Ba mươi ba trong số những phụ nữ này đã được xét nghiệm HIV thông qua dịch vụ xét nghiệm không chuyên tại sự kiện ngày 16 tháng 5 của Câu lạc bộ Bầu trời Xanh đã được quảng bá qua trang Facebook Fanpage; bốn người trong số họ (12%) được khẳng định là ca HIV dương tính mới. Mô hình thí điểm đã cung cấp dịch vụ xét nghiệm và tư vấn HIV cho thêm 121 TGW vào cuối tháng 4 và tháng 5, trong đó có 8 người (6,6%) được xác định là có HIV dương tính. Tất cả mười hai người có kết quả HIV dương tính (7,8%) đã được hỗ trợ và xác nhận kết nối thành công với dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự án USAID SHIFT tự hào được hỗ trợ đảm bảo công tác phòng chống HIV của Việt Nam đáp ứng nhu cầu của người chuyển giới và mong đợi sự thành công tiếp tục của mô hình này.