23/06/2017 - Dự án USAID SHIFT đang giúp các cơ quan phòng chống HIV/ AIDS cấp trung ương xác định các thực hành tốt nhất về tiếp cận, xét nghiệm, điều trị và duy trì HIV nhằm kiểm soát dịch bệnh. Ngày 12-13 tháng 6, nhóm tư vấn và xét nghiệm HIV của dự án và Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam (VAAC) đã đồng tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình mới nhằm phát hiện và kết nối người có HIV vào điều trị. Hội thảo có sự tham gia của 35 đại diện từ USAID Việt Nam, Cục Phòng chống HIV/AIDS (VAAC) và 10 tỉnh cùng rà soát lại các thực hành gần đây về phát hiện ca nhiễm HIV, xét nghiệm và chuyển gửi, bao gồm cả Hệ thống Thông tin Tiếp cận Chăm sóc (ACIS) đang vận hành tại Hải Phòng. Các đơn vị tham gia đã xem xét các mặt lợi ích và thách thức của các mô hình khác nhau, bao gồm mô hình xét nghiệm không chuyên và tự xét nghiêm, thông báo cho bạn tình, bạn chích, theo dõi bệnh nhân mất dấu, và mở rộng phòng xét nghiệm khẳng định tuyến huyện nhằm rút ngắn thời gian chẩn đoán. Dự án USAID SHIFT và các đối tác tỉnh đã trình bày những kinh nghiệm gần đây nhất với mô hình vận chuyển mẫu máu qua đường bưu điện (xem Bản tin 05/06 của dự án). Với sự thành công của mô hình trong việc giảm cả thời gian và chi phí cần thiết để chẩn đoán HIV, nhiều tỉnh đã bày tỏ sự quan tâm tới việc triển khai phương pháp tiếp cận này. Dự án USAID SHIFT sẽ tiếp tục hỗ trợ để giúp các đối tác giải quyết các nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ VAAC tối đa hoá hiệu quả hoạt động và chi phí trong công tác phòng chống HIV quốc gia.