02/06/2017 - Người bệnh nhận được kết quả khẳng định HIV dương tính sớm sẽ có nhiều khả năng tham gia đăng ký vào điều trị hơn. Trước đây, các phòng xét nghiệm sàng lọc HIV ở Việt Nam phải dựa vào nhân viên phòng thí nghiệm hoặc các phương tiện bất kỳ khác để vận chuyển mẫu đến các phòng thí nghiệm tập trung để làm xét nghiệm khẳng định. Cách làm này dẫn đến việc chậm trễ đáng kể khi trả kết quả khẳng định cho bệnh nhân, đặc biệt ở các khu vực đồi núi vùng sâu, vùng xa. Năm 2016, dự án USAID SMART TA và dự án kế tiếp USAID SHIFT đã làm việc với các đối tác địa phương ở Nghệ An và Điện Biên để thiết kế và triển khai một hệ thống mới để vận chuyển các mẫu từ phòng xét nghiệm sàng lọc đến các phòng xét nghiệm khẳng định thông qua VietPost. Sau khi hoàn thành báo cáo vận hành, kế toán và tài chính cho sáu tháng hoạt động đầu tiên, dự án USAID SHIFT đã phân tích và nhận thấy những cải tiến đáng kể về thời gian và hiệu quả chi phí cũng như việc chẩn đoán bệnh nhân và kết nối điều trị giữa các cơ sở y tế thực hiện mô hình VietPost (1). Các cơ sở xét nghiệm HIV khi sử dụng mô hình VietPost nhận được kết quả khẳng định sớm hơn 40% thời gian so với mô hình truyền thống. Kết quả là số khách hàng nhận được kết quả xét nghiệm HIV nhiều hơn 25%  tại Nghệ An, và 7% ở Điện Biên. Điều này đã giúp các cơ sở y tế được hỗ trợ của dự án USAID SHIFT kết nối thành công được nhiều hơn 14% số bệnh nhân HIV dương tính từ xét nghiệm vào điều trị tại Điện Biên và 7% ở Nghệ An. Đồng thời, mô hình VietPost đã giúp giảm 29% chi phí, từ 159.648 đồng / mẫu vào năm 2015 xuống còn 113.011 đồng / mẫu vào năm 2016. Dự án USAID SHIFT sẽ phổ biến rộng rãi các kết quả từ phân tích này cũng như thông tin về quy trình được sử dụng để thực hiện mô hình VietPost ở Nghệ An và Điện Biên. Các quy trình này được lên kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương. Dự án mong muốn làm việc với các đối tác cấp tỉnh và quốc gia để mở rộng hoạt động mang tính tích cực này.

(1) Việc đánh giá hoạt động được so sánh giữa các cơ sở thực hiện mô hình VietPost trong giai đoạn tháng 7 đến tháng 12 năm 2016 với mô hình truyền thống từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2015. Để đảm bảo tương quan so sánh, phân tích này đã loại trừ dữ liệu về vận chuyển mẫu từ cấp xã bắt đầu từ năm 2016 và từ các huyện có phòng xét nghiệm khẳng định tuyến huyện dẫn tới giảm hoặc không còn nhu cầu vận chuyển mẫu (Thành phố Vinh, và huyện Quế Phong tại Tỉnh Nghệ An, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên, và Thành phố Điện Biên Phủ tại Tỉnh Điện Biên).