7/07/2017 - Bảo hiểm Y tế (BHYT) là cơ chế tài chính quan trọng để đảm bảo việc chuyển giao từ nguồn quỹ PEPFAR sang nguồn vốn địa phương cho công tác phòng chống HIV của Việt Nam. Khi chính quyền địa phương, cơ sở y tế và người nhiễm HIV (PLHIV) phải gánh một gánh nặng lớn hơn để chi trả cho các dịch vụ HIV, các bước nhằm nâng cao hiệu quả của BHYT và dịch vụ HIV là rất cần thiết. Dự án USAID SHIFT đang hỗ trợ các cơ sở y tế sử dụng hệ thống thông tin y tế điện tử dành cho HIV (eHIS-HIV), đây là một hệ thống đa chức năng hiệu quả. Hệ thống eHIS-HIV cung cấp một cách toàn diện cho các cơ sở y tế công cụ để theo dõi, báo cáo về việc quản lý bệnh nhân, các dịch vụ xét nghiệm và dược, thanh toán BHYT cho dịch vụ HIV, hệ thống báo cáo cho chương trình quốc gia và chương trình PEPFAR. Công cụ này giúp mang lại lợi ích kép thông qua việc giảm đáng kể thời gian và công sức trong theo dõi bệnh nhân, dịch vụ và thực hiện các báo cáo, đồng thời giúp cải thiện tính chính xác của hồ sơ bệnh án và báo cáo. Ngày 21-23 tháng 6, dự án USAID SHIFT và đối tác phần mềm là Công ty Song Ân đã thực hiện đào tạo cho cán bộ y tế tại Điện Biên về sử dụng phần mềm eHIS-HIV để nhập và cập nhật dữ liệu của bệnh nhân HIV trong các bối cảnh khác nhau (như đăng ký mới, chuyển cơ sở điều trị, đưa vào điều trị thông qua điều trị lưu động hoặc trạm y tế xã, vv) và tạo ra một loại các báo cáo theo yêu cầu. Dự án USAID SHIFT và nhân viên của Song Ân cũng đã thu thập các ý kiến khuyến nghị nhằm tối ưu hóa việc thực hiện eHIS-HIV. Dự án sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, giúp cho cán bộ cơ sở và cán bộ cấp tỉnh tại Điện Biên có thể sử dụng eHIS-HIV ngày một độc lập, tự chủ hơn, đồng thời mở rộng hệ thống eHIS-HIV tại các tỉnh khác.