21/07/2017 - Ngày 30 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định chính thức số 918/QĐ-UBND cam kết hỗ trợ trả phí BHYT và đồng chi trả thuốc ARV cho tất cả các bệnh nhân HIV trong tỉnh từ nguồn ngân sách cho giai đoạn 2017-2020. Quyết định dấu ấn này, nối tiếp việc phê duyệt của UBND tỉnh Nghệ An, đưa Bắc Giang trở thành tỉnh thứ hai ở Việt Nam hành động đảm bảo tất cả bệnh nhân HIV sẽ được tiếp cận với BHYT miễn phí khi điều trị HIV. Tỉnh sẽ dành 200.000 đô la Mỹ trong ngân sách tỉnh để chi trả cho BHYT, trong đó 55% sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho việc mua thẻ BHYT cho 3.882 bệnh nhân HIV. 45% còn lại sẽ được sử dụng cho việc đồng chi trả thuốc ARV cho 3.995 bệnh nhân HIV từ năm 2017 đến năm 2020. Đây là một cam kết rất đáng chú ý khi Bắc Giang là một tỉnh nghèo với ngân sách chủ yếu là từ nguồn hỗ trợ của trung ương. Quyết định này giúp cho chương trình điều trị HIV của tỉnh có tính bền vững hơn và giúp duy trì điều trị ARV cho các bệnh nhân khi nguồn tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV đang giai đoạn chuyển giao. Hoạt động này cũng nhằm khẳng định "bằng chứng về mô hình" đã được áp dụng đầu tiên tại Nghệ An, mà từ đó các tỉnh khác có thể học hỏi, tạo tiền đề cho các nhà lãnh đạo hành động đảm bảo tất cả bệnh nhân HIV được tiếp cận và và hỗ trợ tiếp tục điều trị ARV.