11/08/2017 - Các phác đồ điều trị tối ưu cho HIV đang liên tục phát triển, nhờ các công thức thuốc mới với bằng chứng cho thấy sự an toàn và hiệu quả, cũng như dữ liệu về sử dụng thuốc điều trị ARV, sự sẵn có của nguồn thuốc và sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Gần đây, VAAC yêu cầu dự án USAID SHIFT hỗ trợ giúp cán bộ y tế điều trị HIV chuẩn bị và tư vấn cho bệnh nhân, ước tính nhu cầu về thuốc, phát triển và triển khai kế hoạch đưa khoảng 4.000 bệnh nhân sang phác đồ điều trị ARV mới (TDF/3TC/NVP) vào tháng 9 năm 2017. Dự án đang hợp tác chặt chẽ với VAAC để thực hiện và đã hoàn thành hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho 7 tỉnh từ tháng 7 (An Giang, Nghệ An, Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh). Dự án USAID SHIFT và VAAC đã tập huấn và hướng dẫn cáo bộ y tế rà soát xem xét bệnh nhân có đủ điều kiện, tư vấn cho những người có đủ điều kiện thay đổi phác đồ điều trị, theo dõi báo cáo tiến độ, và giải quyết các vấn đề phát sinh. Đến ngày 31 tháng 7, dự án đã giúp các tỉnh rà soát phác đồ điều trị cho 840 bệnh nhân và thay đổi phác đồ cho 210 bệnh nhân, với 492 bệnh nhân nữa sẽ được thay đổi vào tháng 8. Dự án USAID SHIFT theo sát các cơ sở được hỗ trợ để đảm bảo rằng các thay đổi được thực hiện theo kế hoạch và sẽ hỗ trợ thêm ba tỉnh (Bến Tre, Cà Mau và Trà Vinh) bắt đầu triển khai vào tháng 8. Việc dự án USAID SHIFT có thể nhanh chóng đẩy mạnh nỗ lực ở nhiều tỉnh cho thấy hai điểm quan trọng: sự sẵn sàng của các đối tác địa phương trong việc thực hiện thay đổi để có được một kế hoạch phòng chống HIV hiệu quả hơn và sự tin tưởng của đối tác với dự án USAID SHIFT như là một nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả và chuyên nghiệp trong điều trị HIV.