08/09/2017 - Với sự hỗ trợ của dự án USAID SHIFT, Mạng lưới quốc gia những người sống chung với HIV/AIDS tại Việt Nam (VNP +) là một tổ chức vận động phi chính phủ của Việt Nam cho những người sống với HIV, đã tạo ra một video đầy cảm xúc với tiềm năng chia sẻ lan tỏa trên mạng xã hội, thúc đẩy việc tham gia BHYT của các nhóm đối tượng đích nhiễm HIV. Nhằm duy trì các dịch vụ HIV sau khi nguồn tài trợ từ PEPFAR và các tổ chức quốc tế khác giảm, Chính phủ Việt Nam mong muốn đạt được tỉ lệ 100% người nhiễm tham gia BHYT. Được sự phê duyệt từ USAID, VNP + đã nhận được sự hỗ trợ từ  Kênh Hỗ trợ Kỹ thuật của dự án USAID SHIFT trong việc thúc đẩy sự tham gia BHYT thông qua một loạt các hoạt động quảng bá nhắm tới đối tượng đích như nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM), nhóm phụ nữ mại dâm (FSW) và nhóm tiêm chích ma túy (PWIDs). VNP + đã xây dựng một phim video ngắn 5 phút chứa đựng cảm xúc và hình ảnh về các nhân vật đại diện cho từng nhóm đích phải đối mặt với những hoàn cảnh thử thách riêng và đã tìm ra giải pháp cho việc điều trị HIV thông qua tham gia BHYT.  Mạng lưới VNP + sẽ phổ biến video này qua kênh YouTube và các kênh truyền thông xã hội như Blue Sky Fanpage và Fanpage Cầu vồng và video này cũng sẽ được trình chiếu trong các hội thảo cho các nhóm đích. Ngoài sự hỗ trợ tài chính từ USAID, dự án USAID SHIFT và Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam (VAAC) đã đóng góp các ý kiến kỹ thuật cho video này.  Sáng kiến này thể hiện sức mạnh và sự cam kết của quan hệ hợp tác giữa khối nhà nước và tư nhân nhằm giảm nhẹ và chấm dứt dịch HIV/AIDS tại Việt Nam khi nguồn viện trợ quốc tế rút đi.

 

Comment