28/08/2017 - Trong hai năm gần đây, dự án USAID SHIFT và dự án tiền thân SMART TA đã hỗ trợ Cục Phòng chống HIV/AIDS (VAAC) xây dựng hướng dẫn quốc gia và bộ công cụ để đảm bảo chất lượng số liệu (DQAs). Các công cụ này rất quan trọng để xác định và giải quyết các rào cản đối với việc có một bộ số liệu về dịch vụ HIV trên toàn quốc một cách chính xác, tin cậy và kịp thời, từ báo cáo trường hợp đến việc theo dõi đăng ký và duy trì điều trị. Sau khi giúp phát triển và triển khai Bảng phân tích số liệu C03 - Hệ thống báo cáo ca nhiễm HIV ở Việt Nam – dự án USAID SHIFT và VAAC đã huấn luyện và hướng dẫn Trung tâm Phòng chống AIDS tỉnh Cần Thơ và Thái Nguyên hoàn thành việc đảm bảo chất lượng số liệu cho cơ sở dữ liệu C03 của tỉnh, từ ngày 9 đến 11 tháng Tám ( tại Cần Thơ) và 15-17 tháng Tám (tại Thái Nguyên). Kết quả là các bên liên quan ở cấp quốc gia, dự án và tuyến tỉnh đã xác định được sự thiếu hụt trong hệ thống báo cáo C03 và phương thức để giải quyết các vấn đề này, đồng thời thống nhất các bước tiếp theo để cải thiện tính chính xác của báo cáo và tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng số liệu. VAAC và Trung tâm phòng chống AIDS các tỉnh đánh giá cao sự hỗ trợ của dự án. Cùng với dự án USAID SHIFT, VAAC sẽ tiếp tục duy trì chất lượng và hệ thống số liệu HIV tại địa phương trong năm tới.