26/10/2018 - Hiện đã có số liệu về dịch vụ HIV của năm tài chính 2018 (FY18), và số liệu cho thấy dự án USAID SHIFT và Chính phủ Việt Nam đang hỗ trợ hơn 40.000 bệnh nhân HIV tiếp cận với liệu pháp điều trị bằng thuốc kháng virus HIV (ART). Hơn nữa, hơn 95% bệnh nhân duy trì điều trị ART trong năm tài chính 2018 đã đạt được kết quả cao trong việc khống chế tải lượng virus HIV (<200 copies/Ml), thể hiện hiệu quả điều trị và việc duy trì điều trị rất thành công. Với mục tiêu hỗ trợ chính phủ Việt Nam tăng cường quyền tự chủ đối với đáp ứng HIV, dự án USAID SHIFT và các đối tác địa phương đang nỗ lực mở rộng độ bao phủ điều trị ART và tăng tỉ lệ bệnh nhân có tải lượng virus được khống chế, nhờ đó cải thiện sức khỏe của bệnh nhân, ngăn ngừa lây nhiễm HIV, và tiến tới kiểm soát dịch HIV.

95% bệnh nhân ART tại các cơ sở do USAID hỗ trợ có tải lượng virus không phát hiện được

95% bệnh nhân ART tại các cơ sở do USAID hỗ trợ có tải lượng virus không phát hiện được