25/02/2019 - Khi việc điều trị của bệnh nhân HIV có hiệu quả cao, số lượng vi rút trong cơ thể sẽ giảm đáng kể, giúp nâng cao sức khỏe của người bệnh, đồng thời giảm nguy cơ lây truyền HIV. Trong năm vừa qua, dự án USAID SHIFT đã hỗ trợ các cơ sở y tế nhà nước của Việt Nam xét nghiệm tải lượng vi rút HIV cho 20.946 bệnh nhân, trong đó 97.7% số lượng bệnh nhân có tải lượng vi rút được ức chế (dưới 1.000 bản sao trên một mililít máu) và 96.8% có tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện (<200 bản sao trên một mililít máu). Những kết quả nêu trên thể hiện chất lượng điều trị hiệu quả và sự tuân thủ điều trị của người bệnh, giúp kiểm soát dịch HIV đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân HIV.

Nhân viên y tế tư vấn cho bệnh nhân HIV về kết quả xét nghiệm tải lượng vi rút

Nhân viên y tế tư vấn cho bệnh nhân HIV về kết quả xét nghiệm tải lượng vi rút

Màn hình Dữ liệu Tải lượng Vi rút của dự án USAID SHIFT

Màn hình Dữ liệu Tải lượng Vi rút của dự án USAID SHIFT