18/02/2019 - Từ tháng 10 tới tháng 12 năm 2018, Dự án USAID SHIFT đã hỗ trợ các cơ sở y tế nhà nước và cơ sở cộng đồng cung cấp các dịch vụ xét nghiệm và tư vấn HIV cho hơn 14.446 người có nguy cơ cao. Trong số đó, 1.039 người, tương ứng 7.2%, được khẳng định dương tính với HIV và được hỗ trợ tiếp cận điều trị. Nhờ sự hỗ trợ và các hoạt động nâng cao năng lực toàn diện từ dự án USAID SHIFT, các cơ sở y tế ở sáu tỉnh ưu tiên đã vượt chỉ tiêu tìm kiếm ca bệnh, đồng thơi tăng tính chủ động trong các hoạt động phòng chống HIV.