15/03/2019 - Tiếp nối sự kiện Chào mừng những bệnh nhân đầu tiên nhận thuốc ARV nguồn BHYT, tuần này, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (VAAC) và Cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam ra mắt Cổng Tổng hợp số liệu Điều trị HIV qua nguồn Bảo hiểm Y tế (BHYT). Đây là kết quả đạt được sau hơn một năm vận động chính sách và với hỗ trợ kỹ thuật từ dự án USAID SHIFT. Chỉ sau 04 ngày hoạt động, hệ thống đã ghi nhận 1.339 bệnh nhân từ 25 tỉnh thành nhận thuốc ARV qua nguồn BHYT.  Cổng tổng hợp này sẽ góp phần giúp VAAC, BHXH Việt Nam và các nhà tài trợ quốc tế có thể theo dõi quá trình chuyển giao việc cung cấp thuốc ARV từ nguồn tài trợ sang nguồn BHYT và nhanh chóng xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo bệnh nhân không bị gián đoạn thuốc điều trị.

Ảnh: Bản đồ tự động hiển thị trên hệ thống theo dõi dữ liệu nhận thuốc ARV nguồn BHYT toàn quốc, ngày 13 tháng 03 năm 2019

Ảnh: Bản đồ tự động hiển thị trên hệ thống theo dõi dữ liệu nhận thuốc ARV nguồn BHYT toàn quốc, ngày 13 tháng 03 năm 2019