25/03/2019 - Việc bệnh nhân bỏ điều trị là mối đe dọa tới hiệu quả cũng như sự bền vững của chương trình Phòng, chống HIV quốc gia. Khi chất lượng các dịch vụ điều trị HIV còn thấp, bệnh nhân có thể không tuân thủ phác đồ điều trị, không tái khám hay không tới lĩnh thuốc, thậm chí có thể tử vong sớm do các biến chứng của vi rút AIDS. Trong quý đầu của năm tài chính 2019, dự án USAID SHIFT đã tập huấn và hỗ trợ 31 cơ sở y tế nhà nước trong việc giảm 32% tỉ lệ bệnh nhân bỏ trị. Thông qua Chương trình Can thiệp Duy trì Điều trị Kháng vi rút Tăng cường, dự án USAID SHIFT giúp đảm bảo các cơ sở ý tế nhà nước cung cấp các dịch vụ chất lượng tốt nhằm theo dõi và duy trì bệnh nhân, và giảm tải trong việc tái kết nối bệnh nhân mất dấu.

Ảnh:  Màn hình Dữ liệu Tỉ lệ bỏ trị tại các cơ sở y tế do dự án USAID SHIFT hỗ trợ

Ảnh: Màn hình Dữ liệu Tỉ lệ bỏ trị tại các cơ sở y tế do dự án USAID SHIFT hỗ trợ