12/4/2019 - Là những tỉnh mới nhận hỗ trợ, Tây Ninh và Tiền Giang được dự án USAID SHIFT cung cấp gói hỗ trợ kỹ thuật toàn diện bắt đầu từ mùa hè năm 2018 tới tháng 3 năm 2019, xác minh các ca nhiễm HIV trên cổng thông tin HIVInfo. Trong thời gian này, các cơ quan quản lý y tế tại hai tỉnh nêu trên đã rà soát số người có HIV còn sống trên hệ thống, và xác nhận các ca tử vong, tình trạng điều trị và cư trú, và khuyến nghị loại bỏ một số hồ sơ khỏi cổng thông tin HIVInfo (theo đó, tổng số Người có HIV giảm 17.5% tại Tây Ninh và 10.6% tại Tiền Giang). Hoạt động xác minh ca nhiễm HIV nhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu cấp tỉnh và hỗ trợ việc phân bổ nguồn lực của nhà nước và dự án USAID SHIFT trong hoạt động Phòng, chống HIV một cách phù hợp.