5/4/2019 - Bốn tuần sau sự kiện đánh dấu việc chi trả thuốc kháng vi rút ARV qua nguồn Bảo hiểm Y tế tại Việt Nam, năm cơ sở y tế, với sự hỗ trợ của dự án USAID SHIFT đã tiến hành chi trả thành công khoảng 13.000 đô la Mỹ cho 2.140 bệnh nhân (tương đương 58.005 viên thuốc). Trước sự kiện ngày 8 tháng 3 và trong tuần đầu tiên thực hiện, dự án USAID SHIFT đã hỗ trợ kỹ thuật toàn diện cho các cơ sở y tế nhằm đảm bảo cho các bệnh nhân, bác sỹ và dược sỹ kê đơn, cấp phát và theo dõi thành công thuốc ARV mua sắm qua nguồn BHYT. Thành công trong việc nhân rộng sử dụng BHYT chi trả thuốc ARV trên toàn quốc, bao gồm các cơ sở y tế do dự án USAID SHIFT hỗ trợ, đóng vai trò hết sức quan trọng trong duy trì tính bền vững dài lâu của chương trình Phòng, chống HIV, khi các nguồn lực quốc tế đang dịch chuyển dần sang các quốc gia khác.

Ảnh: Một dược sỹ ở Bệnh viên Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đang chuẩn bị thuốc ARV nguồn BHYT cho bệnh nhân

Ảnh: Một dược sỹ ở Bệnh viên Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đang chuẩn bị thuốc ARV nguồn BHYT cho bệnh nhân