08/03/2019 - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel Kritenbrink và Bộ Trưởng Bộ Y tế Việt Nam đã tham gia chủ trì sự kiện cấp quốc gia dành cho những bệnh nhân đầu tiên nhận thuốc điều trị kháng vi rút thông qua nguồn BHYT. Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Y tế Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, nơi dự án USAID SHIFT đang hỗ trợ cho hơn 90% số bệnh nhân HIV có thẻ BHYT hợp lệ. Thuốc ARV nguồn BHYT sẽ đảm bảo cho bệnh nhân HIV tại Việt Nam duy trì điều trị lâu dài trong bối cảnh các nguồn hỗ trợ quốc tế từ USAID và PEPFAR đang dần bị cắt giảm.

Ảnh 1: Đại sứ Hoa Kỳ, ông Daniel Kritenbrink phát biểu tại sự kiện ngày 8 tháng 3, và chúc mừng những nỗ lực của Việt Nam trong việc duy trì bền vững các dịch vụ HIV trong bối cảnh các nguồn viện trợ quốc tế đang dần bị cắt giảm.

Ảnh 1: Đại sứ Hoa Kỳ, ông Daniel Kritenbrink phát biểu tại sự kiện ngày 8 tháng 3, và chúc mừng những nỗ lực của Việt Nam trong việc duy trì bền vững các dịch vụ HIV trong bối cảnh các nguồn viện trợ quốc tế đang dần bị cắt giảm.

Ảnh 2: Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, phát biểu tại sự kiện và nhấn mạnh cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc sử dụng BHYT cho thuốc ARV.

Ảnh 2: Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, phát biểu tại sự kiện và nhấn mạnh cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc sử dụng BHYT cho thuốc ARV.