11/01/2019 - Bằng chứng cho thấy việc nhanh chóng tiếp cận điều trị HIV có thể nâng cao đáng kể sức khỏe người sống chung với HIV, đồng thời giảm nguy cơ lây truyền cũng như mất dấu bệnh nhân. Dự án USAID SHIFT đang hỗ trợ các cán bộ y tế giảm thời gian từ khi bệnh nhân được chẩn đoán khẳng định với HIV tới lúc họ bắt đầu tiếp nhận điều trị kháng vi rút (ART) bằng việc giảm số lượng các xét nghiệm lâm sàng cần thiết trước khi kê đơn và các tiêu chí loại trừ một số bệnh nhân khỏi điều trị kháng vi rút ngay lập tức. Từ tháng 7 tới tháng 11 năm 2018, tỉ lệ bệnh nhân mới tiếp nhận điều trị kháng vi rút trong vòng 24 giờ sau đăng ký điều trị tại các cơ sở y tế được dự án hỗ trợ đã tăng 36% (từ 58% lên 79% số bệnh nhân HIV mới). Những con số kể trên khẳng định một lần nữa những nỗ lực của dự án trong việc thúc đẩy tiếp cận điều trị kháng vi rút đang mang lại những kết quả tích cực và giúp nâng cao sức khỏe của người bệnh khi tiếp tục điều trị.