20/01/2019 - Dự án USAID SHIFT đã hợp tác cùng các nhà cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông tại Việt Nam để tích hợp cấu phần về HIV vào hệ thống thông tin y tế quốc gia, bao gồm hỗ trợ các cơ sở  theo dõi điều trị kháng vi rút (ARV) thông qua bảo hiểm y tế (BHYT). Với sự hỗ trợ của Dự án USAID SHIFT, Trung tâm Y tế Quận Nam Từ Liêm và Bệnh viện 09 tại Hà Nội đã nhập dữ liệu cho 1.863 bệnh nhận HIV vào hệ thống đã được nâng cấp. Hệ thống được nâng cấp sẽ hỗ trợ nhân viên tại các cơ sở y tế xác minh tính hợp lệ thẻ BHYT của bệnh nhân và cung cấp thông tin thanh toán BHYT chính xác – là các bước rất quan trọng trong quá trình hỗ trợ Việt Nam chuyển giao cung cấp ARV từ nguồn tài trợ quốc tế sang nguồn BHYT.