28/01/2019 - Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại Châu Á cam kết hoàn thành các mục tiêu đầy tham vọng của Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), trong đó 90% người sống chung với HIV (PLHIV) nhận biết được tình trạng của mình, 90% số người nhận biết được tình trạng của mình được duy trì điều trị và 90% số người sống chung với HIV đang điều trị có tải lượng vi rút được khống chế. Tuy nhiên, dù Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong những năm gần đây, vẫn còn ít nhất 40.000 người sống chung với HIV chưa được chẩn đoán và gần 10.000 ca nhiễm mới được phát hiện hàng năm; khiến việc tiếp cận và dự phòng HIV trở nên hết sức cần thiết. Từ tháng 10 tới tháng 12 năm 2018, dự án USAID SHIFT đã đào tạo, tập huấn và hỗ trợ các cơ sở y tế trong nước và các đối tác cộng đồng tiếp cận và cung cấp các dịch vụ dự phòng HIV cho 7.433 người có nguy cơ cao; kết nối 4.286 người tới dịch vụ tư vấn và xét nghiệm HIV, và trong đó, có 205 ca nhiễm mới được chẩn đoán và 198 người được kết nối điều trị. Dự án USAID SHIFT đang tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực cho các đối tác địa phương để đạt được mục tiêu 90 đầu tiên – một dấu mốc quan trọng trong việc kiểm soát dịch HIV tại Việt Nam.